CySeC Logo

Privacyverklaring van Cyber Security & Continuity Consultancy VOF (CySeC Consultancy)

ALGEMEEN

Als consultancyfirma op het gebied van informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit voelt CySeC Consultancy zich verplicht om jou duidelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Dit kun je lezen in deze privacyverklaring. Ons uitgangspunt op het gebied van persoonsgegevens is dat wij deze alleen gebruiken waarvoor wij ze nodig hebben. Welke gegevens dit zijn, waarvoor en hoe deze gebruikt worden en hoe je eventueel gegevens kunt laten verwijderen vindt je hieronder. Wij hebben geprobeerd om naast de wettelijk verplichte verklaring ook onze eigen uitleg te geven over de zaken. Mocht er onverhoopt toch iets onduidelijk zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@cysec-consultancy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyber Security & Continuïty Consultancy verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. CySeC gebruikt in principe alleen jouw zakelijke adresgegevens, tenzij je zelf je privé gegevens aan ons doorgeeft.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (welke links worden aangeklikt)
- IP-adres (bij gebruik van onze website)
- Internetbrowser en apparaat type. (bij gebruik van onze website)

Waarom we gegevens nodig hebben

Cyber Security & Continuïty Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens, voor o.a. de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling. (BTW/KVK nummer, IBAN van zakelijke rekeningen, emailadres)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. (Email- en/of postadres)
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (telefoonnummer)
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. (Email- en/of postadres, telefoon)
- Om goederen en diensten bij je af te leveren. (Email- en/of postadres, fysieke adresgegevens)

CySeC gebruikt bijvoorbeeld je adresgegevens om te weten waar we heen moeten als we op bezoek komen en je email/telefoonnummer om contact op te nemen. Daarnaast verzamelt onze website automatisch ook informatie; bijvoorbeeld een IP-adres of welk type browser en/of apparaat je gebruikt. Wij verzamelen deze gegevens niet “actief” voor allerlei doeleinden. Dat wil zeggen dat je IP-adres en informatie over je apparaat automatisch meegestuurd worden en wij niet actief bezig zijn met deze gegevens te analyseren.

Mochten wij bijvoorbeeld onze website gaan updaten, dan kijken we wel of er bijvoorbeeld veel gebruikers zijn die vanaf een mobiel apparaat zoals een telefoon of tablet onze site bezoeken. Zo kunnen we rekening houden met de leesbaarheid op dit soort apparaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cysec-consultancy.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Daarnaast verwerkt CySeC niet actief bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld je sociale status, huidskleur, ras, afkomst, religieuze standpunten, welk merk afwasmiddel je prefereert of vergelijkbare dingen. Wat je in de privacy van je eigen huis doet is niet onze zaak. Echter is er wel een grijs gebied, een pasfoto kan bijvoorbeeld al iets vertellen over iemands etnische afkomst. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een naam. Zoals aangegeven verwerkt CySeC deze informatie niet actief. Dat betekent dus dat de gegevens die wij verzamelen mogelijk beperkt inzicht kunnen bieden in zaken als je etnische afkomst, maar hier niet op filteren. Jouw naam gebruiken we bijvoorbeeld alleen om je correct aan te kunnen spreken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Cyber Security & Continuïty Consultancy zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn als volgt:
- Namen, adres- en contactgegevens, zakelijke bankrekeningnummers, BTW- en KVK nummers worden bewaard voor onbepaalde tijd in onze klantenadministratie. Dit omdat veel van onze klanten herhaaldelijk diensten afnemen. Eens per 5 jaar wordt er gekeken naar de actualiteit van deze database en kunnen gegevens van bijvoorbeeld éénmalige klanten verwijderd of beperkt worden.
- Bezoekersgegevens van onze website, zoals IP-adressen en apparaat informatie worden maximaal 5 jaar opgeslagen.

Delen met anderen

Cyber Security & Continuïty Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cyber Security & Continuïty Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CySeC kan door middel van een gerechtelijk bevel verplicht worden om gegevens van haar klanten af te staan aan de autoriteiten zoals bijvoorbeeld de Politie, Koninklijke Marechaussee of de FIOD. Ons uitgangsprincipe hierin is dat wij te allen tijde mee zullen werken aan lopende onderzoeken van bevoegde autoriteiten, maar persoonsgegevens e.d. alleen zullen afstaan als hiervoor een gerechtelijk bevel is afgegeven.

Daarnaast neemt ook CySeC sommige diensten, zoals cloud storage of mailingsystemen af van derden. Bij het selecteren van deze diensten besteden wij extra aandacht aan zaken als beveiliging en privacy. Echter kan het voorkomen dat er een beveiligingslek optreedt bij deze dienstverleners. Indien er een vermoeden bestaat dat een dergelijk lek diefstal van gegevens van CySeC omvat, lichten wij onze klanten in over de stand van zaken.

In kaart brengen websitebezoek

Cyber Security & Continuïty Consultancy gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast kunnen wij zien welke links er bijvoorbeeld wel of niet aangeklikt worden door bezoekers. Deze data gebruiken wij uitsluitend voor het verbeteren van onze website en ons dienstenportfolio. Deze informatie wordt maximaal 5 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cysec-consultancy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs of rijbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij adviseren je om hiervoor de app “Kopie ID” te gebruiken welke ontwikkeld is door de Rijksoverheid. Cyber Security & Continuïty Consultancy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Cyber Security & Continuïty Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uiteraard past dit ook bij de aard van ons bedrijf. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cysec-consultancy.nl

Mocht je vanuit hobby of beroep bepaalde hacking skills opgedaan hebben en daarmee kwetsbaarheden vindt in ons netwerk en/of website dan stellen we het zeer op prijs als je ons dat laat weten. Meer info daarover vindt je in het responsible disclosure policy op onze site.

Versie 1.0 Geüpdatet op: 23 – 08 – 2017
© Cyber Security & Continuïty Consultancy VOF 2016-2017
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Responsible Disclosure Policy
Icons provided by Picol.ORG & Linhpham.me
Fotos gemaakt door Colorboxdesign.nl & photonphoto